Διαχείριση της σοβαρής παρόξυνσης άσθματος

Διαχείριση της σοβαρής παρόξυνσης άσθματος

Το σημαντικότερο βήμα στην αντιμετώπιση του σοβαρού ασθματικού παροξυσμού, σύμφωνα με μία αμερικανική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Chest τον Φεβρουάριο, είναι η αναγνώριση του. Οι ερευνητές διακρίνουν δύο τρόπους αναγνώρισης: τον στατικό και τον δυναμικό. Ο στατικός αφορά τη μείωση αντικειμενικών μετρήσεων της λειτουργικότητας του πνεύμονα μέσω της σπιρομέτρησης, μείωση η οποία είναι μεν ειδική, δύσκολη δε να καθοριστεί, καθώς απαιτεί τη συνεργασία του ασθενή. Γι’ αυτό αξιολογούνται συνήθως κλινικά συμπτώματα, όπως η αναπνευστική δυσχέρεια ή η δυσκολία του ασθενή να μιλήσει με μακροσκελείς προτάσεις. Ο δυναμικός τρόπος αναγνώρισης συνίσταται στην βελτίωση του βρογχόσπασμου και της υποξυγοναιμίας μετά τη χορήγηση εισπνεόμενων βρογχοδιασταλτικών.Επί αποτυχίας των κλασικών εισπνεόμενων φαρμάκων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενδοφλέβια αδρεναλίνη, ενώ η εισπνοή ενός συνδυασμού ηλίου με οξυγόνο, μπορεί να είναι αποτελεσματική ως έσχατη λύση σε ορισμένους ασθενείς. Οι ερευνητές προτείνουν να καθυστερεί κατά το δυνατόν η απόφαση για διασωλήνωση του ασθενή με σοβαρή παρόξυνση, ώστε να δοθεί χρόνος για απάντηση στην φαρμακευτική – και όχι μόνο – αγωγή, καθώς η άμεση απόφαση για διασωλήνωση δεν αντιμετωπίζει τον παράγοντα που οδήγησε στην αναπνευστική ανεπάρκεια, παρά αποτελεί μία έσχατη λύση ανάγκης.

Φ.Γ.