Εισπνεόμενα φάρμακα

Τα αρχικά προέρχονται από τις λέξεις Metered-Dose Inhaler και είναι οι πιο δημοφιλείς συσκευές εισπνοών ακόμη και σήμερα.

Περιέχουν πολλαπλές δόσεις του εισπνεόμενου φαρμάκου και κάθε φορά που οπλίζονται απελευθερώνουν συγκεκριμένη δόση στον ασθενή.

Περιέχουν το φάρμακο σε μορφή διαλύματος και το απελευθερώνουν σε καθορισμένη δόση ως αερόλυμα (aerosol).

Για τη χορήγηση του φαρμάκου χρησιμοποιείται ένα προωθητικό αέριο – σήμερα συνήθως είναι ένα υδροφθοριοαλκάνιο (HFA) – παλαιότερα χρησιμοποιήθηκαν χλωριοφθοράνθρακες (CFC) που σήμερα έχουν απαγορευθεί.  

Μια τυπική συσκευή εισπνοών MDI φαίνεται στην παραπάνω Εικόνα.

Οδηγίες χρήσης μιας συσκευής εισπνοών MDI

 1. Βγάλε το καπάκι και ανακίνησε τη συσκευή (αν χρειάζεται).
 2. Κάνε μια ήρεμη εκπνοή, ώστε να βγάλεις όλον τον αέρα.
 3. Βάλε το επιστόμιο στο στόμα και στην αρχή της εισπνοής πίεσε τον περιέκτη και συνέχισε να εισπνέεις αργά και βαθιά.
 4. Κράτησε την αναπνοή σου για 10 δευτερόλεπτα (ή όσο πιο πολύ μπορείς) και μετά βγάλε ήρεμα τον αέρα.
 5. Περίμενε μερικά δευτερόλεπτα προτού επαναλάβεις τα βήματα 2-4 για την επόμενη εισπνοή.

Οδηγίες χρήσης της συσκευής Autohaler

 1. Βγάλε το προστατευτικό καπάκι και ανακίνησε τη συσκευή.
 2. Κράτησε όρθια τη συσκευή και τράβηξε το γκρι μοχλό προς τα πάνω.
 3. Κάνε μια ήρεμη εκπνοή, ώστε να βγάλεις όλον τον αέρα.
 4. Κράτησε τη συσκευή όρθια και βάλε τα χείλη σου γύρω από το επιστόμιο
 5. Πάρε μια σταθερή βαθιά ανάσα από το στόμα.
 6. Κράτησε την αναπνοή σου για 10 δευτερόλεπτα (ή όσο πιο πολύ μπορείς) και μετά βγάλε ήρεμα τον αέρα.
 7. Κατέβασε το μοχλό και περίμενε μερικά δευτερόλεπτα προτού επαναλάβεις τα βήματα 2-6 για την επόμενη εισπνοή.

Οδηγίες χρήσης της συσκευής Respimat

 1. ΓΥΡΙΣΤΕ τη βάση της εισπνευστικής συσκευής Respimat
 2. ΑΝΟΙΞΤΕ το πώμα και κλείστε τα χείλη σας γύρω από το επιστόμιο
 3. ΠΑΤΗΣΤΕ το κουμπί απελευθέρωσης της δόσης και εισπνεύστε

Τα αρχικά προέρχονται από τις λέξεις Dry Powder Inhaler. Περιέχουν το φάρμακο σε μορφή ξηρής σκόνης χωρίς προσθήκη προωθητικού αερίου. Οι συσκευές DPI εξαρτώνται πλήρως από την εισπνευστική προσπάθεια του ασθενούς, αλλά δεν απαιτούν συγχρονισμό, όπως οι συσκευές MDI. Υπάρχουν συσκευές μίας δόσης, στις οποίες πρέπει να τοποθετηθεί κάθε φορά η δόση με ειδικό περιέκτη, και πολλαπλών δόσεων, που πρέπει να “οπλιστούν” πριν την εισπνοή για να απελευθερώσουν τη δόση του φαρμάκου.

 

Οδηγίες χρήσης της συσκευής Aerolizer

 1. Αφαίρεσε το καπάκι.
 2. Κράτησε τη συσκευή από τη βάση της και στρίψε το επιστόμιο, βάλε την κάψουλα στην ειδική θέση, κλείσε το επιστόμιο και πίεσε τα δύο μπλε κουμπιά 1-2 φορές για να τρυπήσεις την κάψουλα για να ελευθερωθεί το φάρμακο και στη συνέχεια άφησε τα κουμπιά.
 3. Κάνε μια ήρεμη εκπνοή, ώστε να βγάλεις όλον τον αέρα.
 4. Βάλε το επιστόμιο στο στόμα και πάρε μια εισπνοή αργά και βαθιά.
 5. Κράτησε την αναπνοή σου για 10 δευτερόλεπτα (ή όσο πιο πολύ μπορείς) και μετά βγάλε ήρεμα τον αέρα.
 6. Πέταξε την κάψουλα και βάλε το καπάκι στη συσκευή.

Συσκευή Ellipta – Οδηγίες χρήσης

Οδηγίες χρήσης της συσκευής Elpenhaler

 1. Άνοιξε το καπάκι.
 2. Άνοιξε το επιστόμιο, βάλε τον ειδικό αλουμινένιο περιέκτη στην ειδική θέση της συσκευής, κλείσε το επιστόμιο και τράβηξε την ταινία για να ελευθερωθεί το φάρμακο.
 3. Κάνε μια ήρεμη εκπνοή, ώστε να βγάλεις όλον τον αέρα.
 4. Βάλε το επιστόμιο στο στόμα και πάρε μια εισπνοή αργά και βαθιά.
 5. Κράτησε την αναπνοή σου για 10 δευτερόλεπτα (ή όσο πιο πολύ μπορείς) και μετά βγάλε ήρεμα τον αέρα.
 6. Πέταξε τον αλουμινένιο περιέκτη και κλείσε το καπάκι της συσκευής.

Οδηγίες χρήσης της συσκευής Diskus

 1. Κράτησε τη συσκευή diskus με το ένα χέρι και με τον αντίχειρα του άλλου χεριού στρίψε το κινούμενο τμήμα μέχρι να ακούσεις ένα “κλικ”.
 2. Με τον ίδιο τρόπο τράβηξε το μοχλό μέχρι να ακούσεις και πάλι “κλικ”, ώστε να ανοίξει το επιστόμιο.
 3. Κάνε μια ήρεμη εκπνοή, ώστε να βγάλεις όλον τον αέρα.
 4. Κράτησε τη συσκευή οριζόντια, βάλε το επιστόμιο στο στόμα σου και πάρε μια εισπνοή αργά και βαθιά.
 5. Κράτησε την αναπνοή σου για 10 δευτερόλεπτα (ή όσο πιο πολύ μπορείς) και μετά βγάλε ήρεμα τον αέρα.
 6. Γύρισε το κινούμενο τμήμα στην αρχική του θέση για να κλείσεις τη συσκευή
 7. Παρακολούθησε τις υπολειπόμενες δόσεις από τον ειδικό μετρητή.

Oδηγίες χρήσης της συσκευής NEXThaler

Οδηγίες χρήσης της συσκευής Turbuhaler

 1. Ξεβίδωσε το λευκό καπάκι.
 2. Κράτησε τη συσκευή turbuhaler κατακόρυφα και στρίψε τη βάση δεξιόστροφα και αριστερόστροφα μέχρι το τέρμα, ώστε να ακούσεις ένα “κλικ”.
 3. Κάνε μια ήρεμη εκπνοή, ώστε να βγάλεις όλον τον αέρα.
 4. Βάλε το επιστόμιο στο στόμα σου και πάρε μια εισπνοή αργά και βαθιά.
 5. Κράτησε την αναπνοή σου για 10 δευτερόλεπτα (ή όσο πιο πολύ μπορείς) και μετά βγάλε ήρεμα τον αέρα.
 6. Επανάλαβε τα βήματα 2-5 για την επόμενη εισπνοή.
 7. Παρακολούθησε τις υπολειπόμενες δόσεις από τον ειδικό μετρητή.
 8. Βίδωσε το καπάκι.

Οδηγίες χρήσης της συσκευής Twisthaler

 1. Ξεβίδωσε το καπάκι.
 2. Κάνε μια ήρεμη εκπνοή, ώστε να βγάλεις όλον τον αέρα.
 3. Βάλε το επιστόμιο στο στόμα σου και πάρε μια εισπνοή αργά και βαθιά.
 4. Κράτησε την αναπνοή σου για 10 δευτερόλεπτα (ή όσο πιο πολύ μπορείς) και μετά βγάλε ήρεμα τον αέρα.
 5. Επανάλαβε τα βήματα 2-4 για την επόμενη εισπνοή.
 6. Παρακολούθησε τις υπολειπόμενες δόσεις από τον ειδικό μετρητή.
 7. Βίδωσε το καπάκι.

Οι αεροθάλαμοι είναι συσκευές που κρατούν το φάρμακο για μερικά δευτερόλεπτα αφού απελευθερωθεί από τη συσκευή MDI. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε παιδιά και σε άτομα που δεν μπορούν να συγχρονιστούν για την εισπνοή από συσκευή MDI, ενώ μπορούν να χρησιμεύσουν και για τη μείωση των παρενεργειών των εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών στο στοματοφάρυγγα. Οι αεροθάλαμοι είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι για την ταχεία χορήγηση βρογχοδιασταλτικών φαρμάκων σε κρίσεις άσθματος. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας για εισπνοή από το επιστόμιό τους ή με ειδική μάσκα. Υπάρχουν διάφορα μεγέθη μασκών, ανάλογα με την ηλικία του ασθενούς.

 

Οδηγίες χρήσης αεροθαλάμων χωρίς βοήθεια από δεύτερο άτομο

 1. Συναρμολόγησε τον αεροθάλαμο.
 2. Ανακίνησε τη συσκευή MDI και προσάρμοσέ την στον αεροθάλαμο.
 3. Κάνε μια ήρεμη εκπνοή, ώστε να βγάλεις όλον τον αέρα.
 4. Κράτησε τον αεροθάλαμο οριζόντια και κλείσε τα χείλη σου γύρω από το επιστόμιο.
 5. Πάτησε τη συσκευή MDI ώστε να απελευθερωθεί το φάρμακο μέσα στον αεροθάλαμο.
 6. Πάρε μια εισπνοή αργά και βαθιά και κράτησε την αναπνοή σου για 10 δευτερόλεπτα (ή όσο πιο πολύ μπορείς)
 7. Βγάλε τον αεροθάλαμο από το στόμα και μετά βγάλε ήρεμα τον αέρα
 8. Επανάλαβε τα βήματα 2-6 για την επόμενη εισπνοή.

Οδηγίες χρήσης αεροθαλάμων με βοήθεια από δεύτερο άτομο (π.χ. σε παιδιά)

 1. Συναρμολόγησε τον αεροθάλαμο.
 2. Ανακίνησε τη συσκευή MDI και προσάρμοσέ την στον αεροθάλαμο.
 3. Προσάρμοσε τη μάσκα στο πρόσωπο του ασθενούς, ώστε να καλύπτει τη μύτη και το στόμα.
 4. Πίεσε τη συσκευή ώστε να απελευθερωθεί το φάρμακο μέσα στον αεροθάλαμο.
 5. Διατήρησε τη μάσκα στο πρόσωπο του ασθενούς ώστε να πάρει 5-6 εισπνοές.
 6. Περίμενε περίπου 30 δευτερόλεπτα μέχρι να επαναλάβεις τα βήματα 3-5 για νέα εισπνοή.

Οι νεφελοποιητές χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια (ρεύμα ή μπαταρίες) για να μετατρέψουν ένα υγρό διάλυμα φαρμάκου σε αερόλυμα (aerosol) για εισπνοή. Αποτελούνται από:

 • μία μάσκα ή ένα επιστόμιο (για λήψη του φαρμάκου από τον ασθενή)
 • ένα μικρό πλαστικό δοχείο (όπου τοποθετείται το φάρμακο σε υγρή μορφή για νεφελοποίηση)
 • ένα λεπτό σωληνάκι σύνδεσης
 • μια πηγή συμπιεσμένου αέρα που τροφοδοτείται από ρεύμα ή μπαταρίες.

Χρησιμοποιούνται συχνά στις κρίσεις άσθματος, ιδιαίτερα στα τμήματα επειγόντων περιστατικών ή κατά τη νοσηλεία ασθενών με άσθμα στα νοσοκομεία. Στο σπίτι χορηγούνται σε επιλεγμένους ασθενείς, ιδιαίτερα σε όσους εμφανίζουν αδυναμία συνεργασίας με τις συσκευές εισπνοής, όπως κατακεκλιμένοι ασθενείς, άτομα με διαταραχές επιπέδου συνείδησης και μικρά παιδιά. Σπάνια χρησιμοποιούνται για τη μακροχρόνια θεραπεία του άσθματος στους ενήλικες.

Οδηγίες χρήσης νεφελοποιητή

 1. Τοποθέτησε το νεφελοποιητή σε σταθερό μέρος, ώστε να φτάνεις εύκολα το κουμπί λειτουργίας και έλεγξε ότι όλες οι συνδέσεις είναι σωστές.
 2. Πλύνε τα χέρια σου πριν τη χρήση.
 3. Τοποθέτησε τη δόση φαρμάκου που σύστησε ο γιατρός στο πλαστικό δοχείο
 4. Πάτησε το διακόπτη λειτουργίας και έλεγξε αν παράγεται εκνέφωμα. Το δοχείο νεφελοποίησης πρέπει να βρίσκεται πάντοτε σε κατακόρυφη θέση.
 5. Βάλε τη μάσκα στο πρόσωπο (ή το επιστόμιο στο στόμα) και πάρε ήρεμες αναπνοές.
 6. Συνέχισε να αναπνέεις μέχρι να μην υπάρχει καθόλου φάρμακο στο δοχείο – συνήθως μετά από 3-10 λεπτά.