Βιολογικοί Παράγοντες στο σοβαρό άσθμα

Για τους ασθενείς που πάσχουν από σοβαρό άσθμα, δηλαδή χρειάζονται υψηλές δόσεις εισπνεομένων  φαρμάκων ή και κορτιζόνη από το στόμα λόγω συχνών παροξύνσεων, τα τελευταία χρόνια είναι στη διάθεσή μας καινούργιες θεραπείες που ονομάζονται βιολογικοί παράγοντες. Πρόκειται για μονοκλωνικά αντισώματα  που χορηγούνται υποδορίως , συνήθως ανά μήνα. Ένας από αυτούς είναι το omalizumab  το οποίο στοχεύει σε μια πρωτεΐνη που σχετίζεται με την αλλεργία, γι’ αυτό και έχει ένδειξη στο σοβαρό αλλεργικό άσθμα.  Δύο άλλοι  βιολογικοί παράγοντες, το mepolizumab και το benralizumab  στοχεύουν στη μείωση των ηωσινοφίλων  και έχουν ένδειξη στο σοβαρό ηωσινοφιλικό άσθμα. Τέλος, ένα ακόμα βιολογικός παράγοντας που θα είναι σύντομα στη διάθεσή μας, είναι το dupilumab το οποίο επίσης στοχεύει στη μείωση των ηωσινοφίλων, καθώς και του εκπνεόμενου μονοξειδίου του αζώτου (FeNO) κι έχει ένδειξη στο σοβαρό ηωσινοφιλικό άσθμα και/ή στο άσθμα με αυξημένα επίπεδα FeNO.

Όλοι οι βιολογικοί παράγοντες είναι φάρμακα υψηλού κόστους, αλλά έχουν  πετύχει μείωση των παροξύνσεων και της χρήσης κορτιζόνης από το στόμα, με βελτίωση στην ποιότητα ζωής των ασθενών με σοβαρό άσθμα και με αντίστοιχη ασφάλεια. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση τους είναι η ύπαρξη σοβαρού άσθματος που δεν ανταποκρίνεται στη κατάλληλη θεραπεία.

Η επιλογή του κατάλληλου βιολογικού παράγοντα είναι ευθύνη του Πνευμονολόγου σας.