Η παχυσαρκία συνδέεται με συνδυασμένο σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας και σοβαρού άσθματος

article-1@3x

Τόσο το άσθμα όσο και η διαταραχή της αναπνοής στον ύπνο είναι κοινές παθήσεις παγκοσμίως και προηγούμενες έρευνες δείχνουν ότι το σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας ύπνου (ΣΑΑΥ ή OSAS στα αγγλικά) και το σοβαρό άσθμα ειδικότερα μπορεί να σχετίζονται. Τώρα, με βάση τα αποτελέσματα πρόσφατης μελέτης στην οποία συμμετείχαν σχεδόν 1.500 ενήλικες, φαίνεται ότι σχεδόν όλοι οι ασθενείς με σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας ύπνου και με σοβαρό άσθμα εμπίπτουν περισσότερο στον φαινότυπο της παχυσαρκίας και όχι τόσο σε αυτόν της αλλεργίας.
Σε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Respiratory Medicine and Research, οι ερευνητές εξέτασαν δεδομένα από 1.465 ασθενείς ηλικίας άνω των 18 ετών με σοβαρό άσθμα που ήταν μέρος μιας μεγαλύτερης, προοπτικής πολυκεντρικής μελέτης για τη διαχείριση ασθενών με άσθμα. Η μεγαλύτερη μελέτη, που αναπτύχθηκε από το Collège des Pneumologues des Hôpitaux Généraux (CPHG) είναι γνωστή ως FASE-CPHG (France Asthme SEvère-CPHG) και περιλαμβάνει 104 μη ακαδημαϊκά νοσοκομεία στη Γαλλία.

Συνολικά 161 ασθενείς διαγνώστηκαν με ΣΑΑΥ. Οι ερευνητές διεξήγαγαν μια ανάλυση συστάδων (cluster analysis) σε 1.424 ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων 156 ασθενών με OSAS. Προσδιόρισαν πέντε ομάδες: ατοπικό άσθμα πρώιμης έναρξης (690 ασθενείς), άσθμα σε συνδυασμό με παχυσαρκία (153 ασθενείς), άσθμα όψιμης έναρξης (299 ασθενείς), ηωσινοφιλικό άσθμα (143 ασθενείς) και άσθμα με ευαισθησία στην ασπιρίνη (139 ασθενείς). Και οι 153 ασθενείς στην ομάδα παχύσαρκων ασθματικών ασθενών είχαν ΣΑΑΥ, αντίθετα, κανένας από τους ασθενείς στην πρώιμη ομάδα ατοπικού άσθματος δεν είχε ΣΑΑΥ. Συνολικά, η παχυσαρκία, το ανδρικό φύλο, η υψηλή αρτηριακή πίεση, η κατάθλιψη, το άσθμα όψιμης έναρξης και το ατοπικό άσθμα πρώιμης έναρξης συσχετίστηκαν ανεξάρτητα με το ΣΑΑΥ. Το μη ελεγχόμενο άσθμα ήταν σημαντικά πιο συχνό σε ασθενείς με ΣΑΑΥ από ό,τι σε αυτούς χωρίς ΣΑΑΥ (77,7% έναντι 69%, P = 0,03) και σημαντικά περισσότεροι ασθενείς με ΣΑΑΥ ανέφεραν καθόλου ή περιστασιακή σωματική δραστηριότητα (79,8% έναντι 68,2%, P ≤ . 001).

Τα ευρήματα της μελέτης περιορίστηκαν από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης ασθενών από πρωτοβάθμια περίθαλψη ή πανεπιστημιακά νοσοκομεία, που μπορεί να περιορίσουν τη γενίκευση των αποτελεσμάτων, την εξάρτηση από τις δηλώσεις γιατρών για τη διάγνωση του ΣΑΑΥ και την έλλειψη δεδομένων για τη σοβαρότητα ή τη θεραπεία του ΣΑΑΥ. Ωστόσο, τα αποτελέσματα καλύπτουν ένα απαραίτητο κενό στη βιβλιογραφία, λόγω των περιορισμένων δεδομένων για ασθενείς με σοβαρό άσθμα στην πραγματική ζωή, και η αναγνώριση ασθενών με σοβαρό άσθμα ανά φαινότυπο μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό εκείνων που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για ΣΑΑΥ.

Οι ταυτοποιημένοι ασθενείς θα μπορούσαν πιο εύκολα να επωφεληθούν από συγκεκριμένες εξετάσεις όπως η πολυυπνογραφία και, κατά συνέπεια, θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την καλύτερη διαχείριση τόσο του άσθματος όσο και του ΣΑΑΥ.

Πηγή: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S259004122200006X

Κ.Σ.